Nicaragua značenje

Nicaragua, jezero u Nikaragvi, najveće u Srednjoj Americi; 8157 km2, duboko do 60 m. Na otoku Ometepe vulkani Concepción i Madera. Odvirak jezera rijeka San juan.