Nica značenje

Nica (franc. Nice), upravno središte i luka dep. Alpes-maritimes, turističko središte na franc. rivijeri (Azurna obala); 343 123 st. Svjetsko balneološko središte. Hotelijerstvo i hortikultura. Sveuč.; muzeji (Chagallov, Matisseov); festivali; karneval. Međunar. zračna luka. – Naseljena od grč. i rim. vremena. Osvajali je Karolinzi, Saraceni (9. st.), savojski grofovi, Turci. 1860. konačno pripala Francuskoj.