NGC značenje

NGC (akr. od engl. New General Catalogue), katalog za skupove zvijezda, maglice i galaktike; npr. Andromedina maglica, M 31, označena je kao NGC 224.