neurokirurgija značenje

neurokirurgija (grč.), grana medicine koja se bavi operativnim liječenjem središnjega i perifernoga živčanog sustava, os. mozga.