neupravni značenje

neupravni ili indirektni govor, prijenos sadržaja nečijih riječi, neke izjave i sl. bez doslovna citiranja, preoblikom upravnoga govora iza kakva glagola govorenja u zavisnu objektnu rečenicu u sastavu složene rečenice (npr. Rekao je: »Sutra ću doći« u Rekao je da će sutra doći).