Nestorije značenje

Nestorije (o. 380 – o. 451), sirski redovnik; 428. postao carigradskim patrijarhom; nasuprot službenomu naučavanju da je u osobi Isusa Krista i Bog i čovjek, N. je naučavao da su u Isusu Kristu dvije odvojene osobe – jedna Božanska i druga ljudska – te da je Marija rodila samo čovjeka; prema njemu ne bi bilo ispravno Mariji pridavati oznaku »Majka božja« (Bogorodica, grč. Theotókos) kada je ona samo »Majka Kristova«; osuđen na Efeškom koncilu 431., svrgnut i prognan.