Nestle značenje

Nestle, Wilhelm (1865–1959), njem. filozof i istraživač klas. ant. filozofije. Otkriće duha.