Hrvatski leksikon - logo Hrvatski leksikon

nepotizam

nepotizam (lat. nepos: nećak), nastojanje nekih papa, u nekim razdobljima crkvene povijesti, da časti i posjede dijele članovima svoje obitelji (15–16. st.); pren zloporaba službenoga položaja u korist svojih rođaka i prijatelja.

Reference