neper značenje

neper (znak Np), brojčana jedinica razine, ob. razine snage; upotrebljava se u telekomunikacijama. Naziv prema škot. matematičaru Johnu Napieru (Neperu). Češće se upotrebljava decibel; 1Np = 8,6859 dB (→ razina; decibel).