Neofit Rilski značenje

Neofit Rilski (pr. ime Nikola Poppetrov) (1793–1881), bug. književnik i jezikoslovac; napisao prvu bug. gramatiku, preveo Novi zavjet i opisao u posebnom djelu Rilski samostan.