nejednadžba značenje

nejednadžba, odnos dvaju algebarskih izraza po kojem je jedan veći (ili jednak) odnosno manji (ili jednak) drugom, u oznaci: >, (≥) odnosno x2 – 5x + 6 x koje su veće od 2 a manje od 3.