negativizam značenje

negativizam (lat.), simptom duševne bolesti, najčešće shizofrenije; bolesnik radi protivno od onoga što se od njega traži ili odbija svaki kontakt s okolinom.