naumahija značenje

naumahija (grč.), pomor. bitka; u ant. Rimu i cirkuska predstava u kojoj su 2 skupine brodova u umjetnim jezerima vodile bitku.