nauk. značenje

nauk. 1. Pravilo (ili skup pravila) koje nekoga uči kako djelovati, kako misliti, ili mu to preporučuje; skup pojmova za koje se tvrdi da su istiniti, s pomoću kojih se želi utjecati na činjenice, usmjeravati čije djelovanje ili njime upravljati. 2. Naučavanje. 3. zast školovanje naučnika (šegrta).