naturalna obveza značenje

naturalna obveza, neutuživa obveza; vjerovnik ne može tražiti sudskim, ili ma kojim legalnim putem njezino ispunjenje (usmeno obećani dar, zastarjeli dug i dr.); dužnik je može ispuniti dobrovoljno, ali ne može tražiti vraćanje ili naknadu ispunjenoga.