nasljedno pravo značenje

nasljedno pravo, dio građanskoga prava koji uređuje imovinska prava i obveze nakon smrti dotadanjega nositelja. Zakonsko nasljeđivanje primjenjuje se kad ne postoji pravovaljana → oporuka. Nužno nasljedno pravo, pravila koja određuju krug osoba kojima je ostavitelj dužan ostaviti nužni dio svoje imovine.