Našice značenje

Našice, grad u I Slavoniji; 8173 st. Prvi se put spominje 1229. Gotička, poslije barokizirana crkva; dva dvorca (19. st.). Građevinska i drvna ind. Vinogradarstvo.