nasciturus značenje

nasciturus (lat.: onaj koji će se roditi), kod nasljedstva: začeto a još nerođeno dijete kao subjekt prava.