narodnjaštvo značenje

narodnjaštvo, pol.t. i društv. pokret u Rusiji nastao u drugoj pol. 19. st. Glavnom su snagom društv. preobražaja narodnjaci smatrali seljaštvo, a tijekom razvoja njihove su teorije poprimile različne oblike društv.-polit. prakse – od »odlaženja u narod« i prosvjećivanja do individualnoga terora.