naos značenje

naos (grč.), arhit brod (lađa), u ant. graditeljstvu gl. i najveći dio hrama u kojemu je svetište.