Najade značenje

Najade, grč. mit, nimfe izvora, potoka i rijeka.