Nagpur značenje

Nagpur, grad u sav. državi Maharashtri, sr. Indija; 2 051 320 st. Osn. u 18. st. Sveuč. (osn. 1923). Tekst. i prehr. ind. U okolici rudnici manganove rude. Željezničko čvorište.