naglasak značenje

naglasak (akcent), glasovno isticanje nekoga elementa govora (dijela rečenice, riječi, os. sloga, odn. samoglasnika koji tvori jezgru sloga), pojačanje izgovorne ekspiratorne struje (dinamički n.) ili promjena tonske visine i modulacije glasa (muzikalni n.). U nekim je jezicima mjesto n. fiksno (npr. u madž. na prvom slogu riječi, u poljskom na predzadnjem, u franc. na posljednjem slogu funkcionalne skupine riječi) i ne može imati razlikovnu ulogu jer je predvidljivo. U jezicima gdje je mjesto n. slobodno i nepredvidljivo (ruski, litavski, španjolski) ima razlikovnu ulogu. U hrv. jeziku (štokavsko narječje) postoje: dugouzlazni, dugosilazni, kratkouzlazni i kratkosilazni tonski ili muzikalni naglasci, a uloga im može biti razlikovna.