nadzvučna brzina značenje

nadzvučn. b.zina, brzina gibanja nekoga tijela, veća od brzine širenja zvuka u tom sredstvu; u zraku su to, pri normalnom tlaku i temperaturi, brzine veće od 344 m/s, odnosno 1238 km/h; n. b. često se izražava → Machovim brojem.