nacionalna pisma značenje

nacionalna pisma, u paleografiji, srednjovj. minuskulna pisma: pretkarolinško, beneventana, vizigotsko, merovinško i inzularna pisma (irsko i anglosasko).