Nābul značenje

Nābul, grad i luka na Sredozemnom moru, SI Tunis; 39 530 st. Prehr. i keramička ind. Nedaleko od grada ruševine ant. Neapolisa. Gradom ← 310. ovladao sirakuški tiranin Agatoklo, a ← 148. Rimljani.