nabijanje motora značenje

nabijanje motora→ prenabijanje motora