Murray značenje

Murray, Joseph Edward (1919-2012), am. liječnik; obavio prvu transplantaciju bubrega (1954). Za doprinos transplantacijskoj kirurgiji i imunološka istraživanja u svezi s transplantatima dobio 1990., zajedno s E. D. Thomasom, Nobelovu nagradu za medicinu.