Münzer značenje

Münzer, Thomas (o. 1490–1525), njem. propovjednik i revolucionar; isprva pristaša Lutherov; zastupao sve beskompromisnije teze (ukidanje klasnih razlika i privatnoga vlasništva). Progonili ga katolici i protestanti, pobjegao husitima u Češku, a zatim u Tiringiju (Thüringen), gdje je, došavši u kontakt sa švic. seljačkim ustanicima, podigao ustanak seljaka u Mühlhausenu (1524). Nakon poraza seljačke vojske (1525) pogubljen.