mukopolisaharidi značenje

mukopolisaharidi, skupina heteropolisaharida (šećeri), raširenih u životinjskim tkivima, uglavnom vezanih sa sluzi; najvažniji: hijaluronska kiselina, hondroitinsulfati i heparin.