mukači značenje

mukači (Discoglossidae), por. malih bezrepih žaba okrugla pločasta jezika; žive u plitkim stajačicama; u vrijeme razmnožavanja tugaljivo se glasaju; vrste: crveni m., žuti mukač.