Mosul značenje

Mosul (Al-Mawşil), grad u S Iraku na rijeci Tigrisu; 664 221 st. Osn. u 7. st. Sveuč. Tržište vune, kože i krzna; tekst. i kožarska ind. Mnogobrojne džamije iz 12. st. Na lijevoj obali Tigrisa arheol. ostaci Ninive.