Moser značenje

Moser, Hans Joachim (1889–1967), njem. muzikolog; istraživao njem. evangeličku crkv. glazbu, Lied, živote J. S. Bacha, G. F. Händela i dr. Glazbeni leksikon; Priručnik povijesti glazbe.