morfološka izolacija značenje

morfološka izolacija, nemogućnost parenja jedinki različitih životinjskih vrsta zbog razlike u građi spolnih organa, veličini tijela i sl.