moralna šteta značenje

moralna šteta, kršenje nečijih prava i interesa koje se ne odražava na imovini (kaljanje časti, pretrpljeni strah, duševna bol zbog smrti rođaka i dr.).