Montana značenje

Montana, sav. država u SZ dijelu SAD-a; 380 848 km2, 909 453 st. Poljodjelstvo, stočarstvo; ležišta nafte i različitih ruda; obojena metalurgija, drvna ind. Turizam. Gl. grad Helena, a najveći Billings.