monsunska šuma značenje

monsunska šuma, tropski tip šuma koje su zelene u kišnom razdoblju godine, a gube lišće u sušnom razdoblju; poznati su primjer m. š. u indomalajskom području; često nazočna → tikovina (Tectona grandis).