monizam značenje

monizam (grč.), filoz. pogled, odn. teoretsko naučavanje po kojemu se sve može izvesti iz jednoga jedinstvenog izvornog načela. supr pluralizam.