moment značenje

moment (lat.). 1. Čas, zgoda, tren, trenutak; značenje, strana, okolnost. 2. fiz umnožak neke veličine i mjera udaljenosti od neke za nju značajne točke, npr. sile i udaljenosti njezina pravca djelovanja od središta ili osi rotacije (zakretni ili statički m., koji predstavlja težnju rotaciji), mase i kvadrata udaljenosti od te osi (moment tromosti ili inercije, koji predstavlja otpor tijela promjeni brzine rotacije).