Molina značenje

Molina, Luis de (1535–1600), španj. teolog, isusovac; svojom knjigom o slobodnoj volji i božjoj milosti dao povoda dugotrajnim teološkim prepirkama.