molarni volumen značenje

molarni volumen, Vm, omjer između volumena V i množine n neke tvari: Vm=V/n. Fizikalna je veličina kojoj vrijednost ovisi o temperaturi i tlaku. SI-jedinica m. v. jest m3/mol. Najčešće se upotrebljava decimalna SI-jedinica dm3/mol.