Mohorovičić značenje

Mohorovičić, Andre (1913–2002), hrv. arhitekt i povjesničar umjetnosti; proučavao pov. razvoj hrv. arhitekture i urbanizma. Graditeljstvo u Hrvatskoj.