MODULA značenje

MODULA, viši programski jezik razvijen iz Pascal-a.