modra galica značenje

modra galica→ galica, → bakar