Modigliani značenje

Modigliani, Amedeo (1884–1920), tal. slikar; pripadnik Pariške škole; ostvario vlastiti izraz, senzibilan, čistih, izduženih oblika i toplih tonova, pretežito smeđih; slikao ženske aktove i portrete.