Modigliani značenje

Modigliani, Franco (1918–2003), am. ekonomist tal. podrijetla; dobitnik Nobelove nagrade za ekonomiju 1985. Preferiranje gotovine i teorija kamata i novca; Nacionalni dohodak i međunarodna trgovina.