modernizam značenje

modernizam (franc.). 1. Ono što je u duhu sadašnjosti, što je suvremeno. 2. Smjer u kat. teologiji krajem 19. i poč. 20. st., koji je nastojao pomiriti katoličku i modernu laičku misao; osudio ga papa Pio x.