modalnosti značenje

modalnosti (franc.), lingv jedna od dviju vrsta gramatičkih monema, obvezatni gramatički determinant (broj, rod, vrijeme, lice i sl.).