mjerilo značenje

mjerilo, sprava kojom se mjeri, bilo njom samom ili s pomoću dodatne opreme (→ mjera). 2. Odnos ucrtane dužine u planu, nacrtu, zemljovidu i odgovarajuće dužine u prirodi; brojčano m. (npr. 1 : 100) i linearno mjerilo. Razlikujemo krupna i sitna mjerila.