Mišna značenje

Mišna (hebr.: ponavljanje, nauk), u židovstvu, skup nauka, odluka i pravila što su ga, tumačeći Toru, stvorili rabini (tannaīm: podučavatelji). Tu usmenu predaju poslije je zapisao biranim hebr. jezikom (ili dao zapisati) i kodificirao Juda ha Nassi (o. 135 – o. 220). M. obuhvaća tumačenje kaznenoga i građanskoga prava i kanonska je zbirka žid. pravnih propisa. Ima 63 razdjela podijeljena u 6 redova (sedarim): Sjemenje – pravila o poljodjelstvu; Utvrđeni dani – o blagdanima; Žene; Štete – građanski i kazneni zakoni; Svete stvari – o službi Božjoj; Očišćenja – o ritualnoj čistoći i nečistoći. M. je jedan od sastavnih dijelova → Talmuda.